Edit / Print

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-JIH

Website: www.plzen-exekutor.cz

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-JIH

Hlavní činností našeho úřadu je nucený výkon exekučních titulů v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a dále vydávání exekutorských zápisů, organizování dobrovolných dražeb a přijímání úschov v souvislosti s probíhajícím řízením a poskytování právní pomoci poté, kdy již bylo rozhodnuto v nalézacím řízení v souladu s ust. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. Našim cílem je rychlé a efektivní uspokojování pohledávek oprávněných prováděním nuceného výkonu rozhodnutí za pomoci maximální personální profesionality, s využitím moderních technologií a kvalitního softwaru.

Contact:

  • 377 420 326
plzen-exekutor.cz
Plzen-exekutor.cz

Branch Office:

Plzeň - jih

U Svépomoci 2020/9
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
Česká republika
Map
Plzeň - jih

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry