Edit / Print

Ekologie v praxi

Website: www.ekologievpraxi.cz

Ekologie v praxi

V rámci České republice nabízíme služby z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), hodnocení vlivů na krajinný ráz (KR), biologické hodnocení a hodnocení NATURA 2000. Dále pak dendrologické průzkumy a další hodnocení z oblasti životního prostředí.

Contact:

  • 608813800
  • 608813800
  • 608813800
  • Messenger
ekologievpraxi.cz
Ekologievpraxi.cz

Branch Office:

Praha 4

Chemická
Kunratice
148 00 Praha
Česká republika
Map
Praha 4

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry