Add Link

Instituce a organizace

Catalog » Instituce a organizace

Subcategory:

  1. zsbenesova.cz

    Základní škola Benešova Třebíč, škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a tělesné výchovy

    Details (Školské úřady, Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Základní školy se sportovním zaměřením)

    Vedení školy se snaží obsah i prostor školy neustále zlepšovat a hledat nové cesty pro vytvoření příjemného prostředí pro své žáky. � kola má k dispozici 21 učeben 1. stupně, 29 odborných učeben, 2 tělocvičny, školní hřiště a pozemek s arboretem, školní…

    www.zsbenesova.cz

Links 21 - 21 of total 21