Edit / Print

Mediace Brno, Mediace Turoňová

Website: www.mediaceturonova.cz

JUDr. Jana Turoňová

Mediace je kultivovaný způsob řešení sporů, ve kterém účastníci sporu za pomoci nestranné a nezávislé osoby – kvalifikovaného mediátora – hledají cestu ke vzájemné dohodě. Mediace je velmi vhodnou alternativou soudního řízení.

Contact:

  • 736488460
mediaceturonova.cz
Mediaceturonova.cz

Branch Office:

Brno - město

Lidická 4
602 00 Brno-střed
Česká republika
Map
Brno - město

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry