Edit / Print

Novak Radio Systems - montáž satelitu

Website: www.nrs.cz

Novak Radio Systems - montáž satelitu

Nabízíme pro domácnosti, firmy a úřady motáže satelitních přijímačů a montáže televizních antén včetně uvedení do provozu, otestování a naladění televizních kanálů, popř. satelitních televizních stanic. Další doplňkové služby jsou měření síly televizního signálu, prodej set top boxů a technické konzultace. Nabízíme profesionalitu a rychlou montáž včetně poradenství.

Contact:

nrs.cz
Nrs.cz

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry