Edit / Print

Spacetechnic – projektování vytápění a chlazení

Website: www.spacetechnic.cz

Spacetechnic – projektování vytápění a chlazení

Projekční firma – projektování vytápění a chlazení, vzduchotechnika.Spacetechnic s.r.o. je projekční firmou, zajišťující projekty v profesi techniky prostředí staveb a technických zařízení budov. Hlavní činností je projektování v profesích vytápění, chlazení. K těmto profesím zajišťujeme přednostně profesi vzduchotechnika, která s citovanými profesemi úzce souvisí. Spolupracujeme a zajišťujeme externě ostatní související profese a činnosti, včetně inženýringu, projednání obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci územních a stavebních řízení

Contact:

spacetechnic.cz
Spacetechnic.cz

Branch Office:

Praha 5

Zborovská 115/64
150 00 Praha 5-Malá Strana
Česká republika
Map
Praha 5

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry