Edit / Print

Tavená skleněná plastika

Website: www.glassnovotny.cz

SKLO - IVAN NOVOTNÝ, s.r.o.

Studio tavené skleněné plastiky.Zabíváme se výrobou hutního skla a skleněnou tavenou plastikou.Firmu na zpracování skla technologií tavení do formy založil Ivan Novotný (1959). Jeho život byl již od mládí intenzivně ovlivňován bezprostředním kontaktem se sklem nejen v podobě běžné produkce blízkých Železnobrodských skláren, ale i v poloze moderní umělecké tvorby. Otec, Jan Novotný (1929–2005), patřil mezi výrazné autory, kteří se od 60. let 20. století podíleli na rozvíjení vznikajícího fenoménu ateliérové sklářské tvorby. Z jeho prací vynikají v českých i zahraničních sklářských sbírkách především rozměrné nádoby s uplatněním razantní abstraktní malby. Jako vedoucí oddělení malovaného skla působil dlouhá léta na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Tuto školu vystudoval v oddělení hutního zpracování skla také Ivan Novotný.

Contact:

  • +420725965185
  • +420483390885
  • +420483390885
  • +420602116147
glassnovotny.cz
Glassnovotny.cz

Branch Office:

Jablonec nad Nisou

Horecká 735
468 22 Železný Brod
Česká republika
Map
Jablonec nad Nisou

Contact Form


Your full name

Your email address to receive reply

Write your question or inquiry