Add Link

Učebnice a učební pomůcky

Catalog » Vzdělávání a školství » Učebnice a učební pomůcky

Česká republika » Olomoucký kraj » Šumperk

  1. citovanie.co.nf

    Pomocník na bibliografické odkazy

    Details

    Podľa zadaných údajov vytvorí bibliografický odkaz z knihy, zo slovníka, z článku v časopise i v zborníku, internetovej stránky a ďalších elektronických zdrojov do textu seminárky, diplomovky či inej práce i do zoznamu použitej literatúry (bibliografie).

    www.citovanie.co.nf

Links 1 - 1 of total 1

  • 1